Význam očkovania proti HPV


Primárnou prevenciou pred HPV je očkovanie. Je dôležité očkovať teenagerov pred prvým kontaktom s HPV vírusom, pred ich sexuálnym debutom. Na základe dostupných štúdií majú adolescenti v tomto veku lepšiu imunitnú odozvu v porovnaní s dospelými.

Viac nájdete vo videu od prof. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, pediatra a imunológa, prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie:

Rozhodovanie
o očkovaní HPV

Väčšina z rodičov počuje o HPV očkovaní prvýkrát práve od pediatra. Preto je podstatné ako k tejto téme pediater pristúpi. HPV asociované rakoviny sú ako jediné preventabilné očkovaním, a je podstatné zdôrazniť a vysvetliť rodičom dôležitosť tohto očkovania.

Viac nájdete vo videu od prof. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, pediatra a imunológa, prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie:

Manažment HPV očkovania
v pediatrickej ambulancii

Rola pediatra je najdôležitejšia - poskytnúť rodičovi informácie o dôležitosti HPV očkovania: možnosť predísť onkologickým ochoreniam, vysvetliť dostupné vakcíny a význam očkovania dievčat aj chlapcov.

Viac nájdete vo videu od prof. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI, pediatra a imunológa, prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie:

Videá vznikli s podporou spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o.


SK-GSL-00143
Dátum vypracovania: október 2021


Späť